Jaka księgowość dla spółki komandytowo-akcyjnej? Obsługa podatkowa

księgowość spółki komandytowo akcyjnej

Spółki komandytowo-akcyjne to przedsiębiorstwa działające na dużą skalę. Aby można było traktować firmę jako spółkę komandytowo-akcyjną, przynajmniej jeden ze wspólników musi być akcjonariuszem. Umożliwia to przedsiębiorstwu pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji.

Obsługa podatkowa spółki

Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić minimum 50.000 złotych. Komplementariuszem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Warto pamiętać, że tutaj komplementariusze odpowiadają własnym majątkiem, przynajmniej jeden z komplementariuszy musi ujawnić swoje nazwisko w nazwie firmy. Komplementariusze mogą wnieść w majątek firmy nie tylko zasoby finansowe, ale także majątek trwały w rodzaju posiadłości. Działają w imieniu firmy i podejmują działania o charakterze kluczowym dla strategii działania.

Podatki w spółce komandytowo akcyjnej

Podatek dochodowy uiszcza nie spółka, ale każdy wspólnik indywidualnie. Komplementariusze podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według skali podatkowej, albo liniowym, bądź podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) na zasadach ogólnych. Uważa się, że udziały wspólników są równe, o ile oni sami nie zaznaczą, że jest inaczej.

Księgowość spółki komandytowo-akcyjnej

Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych. Księgowość w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej może być prowadzona bezpośrednio w firmie albo na zasadzie firmy outsourcingowej, gdzie wszelkie rozliczenia finansowe oraz bieżąca działalność księgowa są prowadzone przez firmę zewnętrzną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *