Instytucja otoczenia biznesu. Świat biznesowy od środka

Gry są metodą edukacyjną przewidzianą nie tylko dla młodzieży szkolnej. Znakomicie sprawdzają się też wśród menedżerów i na szkoleniach dla pracowników firm o różnym profilu. Platformy elektroniczne stanowią znakomite narzędzie w podnoszeniu kwalifikacji menedżerskich.

Instytucja otoczenia biznesu czyli gra

Symulacja biznesowa jest oparta o rzeczywisty model ekonomiczny, funkcjonujący w danej strukturze organizacyjnej i zakłada wielopłaszczyznową i wieloczynnikową interakcję uczestników symulacji. Rezultaty decyzji uczestników wyrażane są we wskaźnikach finansowych i w ten sposób potwierdzają rozmaite warianty sytuacyjne, które mogą zaistnieć w rzeczywistości. To także sprawdzian stopnia przygotowania ewentualnych, przyszłych uczestników zdarzeń. Gry szkoleniowe są nowoczesną metodą rozwoju kwalifikacji menedżerów różnego szczebla. To dzięki symulacjom podczas szkoleń można stwierdzić i określić umiejętności przywódcze, odporność na stres, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych, szybkość i trafność podejmowania decyzji, budowanie zespołu, ocenić komunikację w zespole oraz pracę w zespołach projektowych.

Świat biznesowy to gra

Tworzenie biznesplanu jest jednym z elementów prowadzenia gry. Biznesplan to ocena firmy, jej potencjału oraz szans i zagrożeń na rynku w postaci innych firm o podobnym profilu. Gry są wykorzystywane podczas szkoleń wyjazdowych lub integracyjnych, eventów, gdyż łączą przyjemne spędzanie czasu w szerszym gronie z podnoszeniem kwalifikacji, a także oceną zdolności poszczególnych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *