Inspektor nadzoru inwestorskiego. Kiedy go zatrudnić?

Budujesz dom, ale całkiem nie znasz się na budowlance? Prowadzisz firmę i masz zamiar budować nieruchomość? To sytuacja, gdy bardzo pożądany wydaje się nadzór inwestorski. Inspektor działa w imieniu inwestora, pilnuje, by wszystkie sprawy szły zgodnie z założeniami i oczekiwaniami. Przed zatrudnieniem odpowiedniej osoby należy sprawdzić jej uprawnienia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Inspektor ma za zadanie odpowiednio zorganizować przebieg prac. Inspektor nadzoru powinien czuwać nad prawidłowym wykonaniem robót. To oznacza, że ponosi on odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonych prac. Takie zaniedbanie, czy niestaranne wykonanie różnych elementów, może w efekcie prowadzić do ukrytych wad nieruchomości. I właśnie za tego typu niedociągnięcia odpowiada inspektor nadzoru. Jest to szczególnie w przypadku robót, które podlegają zasłonięciu, jak w przypadku ułożenia izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających albo rozprowadzenie kabli elektrycznych po budynku. Inspektor odpowiada także za odbiór wszelkich prac technicznych, powinien być obecny przy tym odbiorze.

Zalety nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od kierownika budowy usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. Natomiast nie może żądać wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych, których nie ma w umowie. To może zlecić jedynie inwestor czy właściciel nieruchomości. Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów inwestora, nadzór inwestorski jest bardzo pomocny i przydatny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *