Inne formy inwestowania: Fundusze inwestycyjne

Każda firma, niezależnie od wielkości, w którymś momencie swojego rozwoju staje przed dylematem, skąd wziąć wystarczające środki na dalszy rozwój. Kredyt, pożyczka, leasing czy jakakolwiek inna forma długu jest zwykle dostępna tylko w pewnych określonych formach. Dodatkowe potrzebne środki można uzyskać poprzez emisje papierów dłużnych, podwyższenie kapitału przez obecnych właścicieli (wspólników, akcjonariuszy lub udziałowców), lub podwyższenie kapitału przez zewnętrznego inwestora, niektóre firmy decydują się na wejście na giełdę, ale jest to zabieg kosztowny. Dobrym pomysłem, często wykorzystywanym przez przedsiębiorców, są fundusze inwestycyjne. Kwota kapitału pochodzącego z funduszu może być znacznie większa niż wynika to ze zdolności kredytowej firmy. Fundusz nie wymaga jak bank zabezpieczenia w postaci nieruchomości czy innej gwarancji. Jednak należy przekonać fundusz o atrakcyjności zainwestowania akurat w naszą firmę.

Inne formy inwestowania

Właściciele spółki starającej się o finansowanie lub menedżerowie muszą przedstawić przekonującą strategię rozwoju firmy na najbliższe lata. Finansowanie przez fundusz odbywa się pod ściśle określonymi warunkami: najważniejszym jest nastawienie na zysk, osoby, które zainwestowały oczekują co najmniej 30% stopy zwrotu na przestrzeni 3-5 lat. Ponadto inwestorzy z fundusz będą chcieli sprawować kontrolę na procesami decyzyjnymi i finansowymi w firmie. W związku z tym zostaną wprowadzone zasady raportowania wyników i postępów w realizacji nakreślonej strategii. Takie s konsekwencje decyzji korzystania z funduszy inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *