Fundusz aktywnej alokacji. Inwestowanie pieniędzy

Aktywna alokacja jest znamienna dla inwestorów zainteresowanych wysoką stopą zwrotu w długim terminie oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. To oznacza, że podstawowym pytaniem inwestorów w tej grupie jest: ile można stracić, a także konieczna jest bezwzględna czujność i obecność na giełdzie.

Fundusze aktywnej alokacji

Fundusze aktywnej alokacji opierają się bowiem na założeniu, że w sytuacji dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku kapitałowym powinny być szybko przemieszczane (alokowane) w bardziej dogodne pod względem finansowym strefy. Stopy zwrotu funduszy aktywnej alokacji w niewielkim stopniu odbiegają od wyników funduszy z grupy zrównoważonych.

Inwestowanie pieniędzy dla odważnych

Aktywna alokacja jest bardziej ryzykowna i agresywna niż fundusz zrównoważony, ale też paradoksalnie lepiej dopasowana do bieżącej sytuacji na rynkach z większą możliwością szybkiej przebudowy portfela. W sytuacji spadków zadaniem zarządzających funduszami aktywnej alokacji jest minimalizowanie strat poprzez inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe. Ale ta możliwość działa także w drugą stronę i przy prawie nieograniczonych możliwościach decyzyjnych dużo łatwiej o błąd czy spóźnioną decyzję i dużą stratę. Zarówno na topie w tabeli najlepszych wyników, jak i na dole z największymi stratami można znaleźć udziałowców z funduszy aktywnej alokacji.
Aktywna alokacja dla inwestora

Niemniej, żeby być graczem w aktywnych funduszach trzeba mieć mocne nerwy i umiejętność radzenia sobie z porażką. Sytuacja finansowa inwestora to wielka huśtawka. Dodatkowo obciążającym elementem są wszelkiego rodzaju opłaty w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *