Każda firma, niezależnie od wielkości, w którymś momencie swojego rozwoju staje przed dylematem, skąd wziąć wystarczające środki na dalszy rozwój. Kredyt, pożyczka, leasing czy jakakolwiek inna forma długu jest zwykle dostępna tylko w pewnych określonych formach. Dodatkowe potrzebne środki można uzyskać poprzez emisje papierów dłużnych, podwyższenie kapitału przez obecnych właścicieli (wspólników, akcjonariuszy lub udziałowców),